Czy wszystkie dochody należy uwzględnić w obliczeniu standardowego odliczenia podatku dochodowego od dzieci

Organizacja zapewnia standardowe odliczenie podatku dochodowego od dzieci pracownika. Oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymuje dywidendę od firmy. Czy kwotę otrzymanej dywidendy należy uwzględnić w przychodach w celu obliczenia standardowych odliczeń? Jakie są ograniczenia dla standardowych odliczeń podatku dochodowego od dzieci pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, może udzielić mu standardowych odliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Odliczenia te pracownik może otrzymać zarówno „na siebie”, jak i na swoje dzieci. Przyznając standardowe odliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych na dziecko, należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia: wiek dziecka. Odliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia włącznie. Jeżeli dziecko jest uczniem w pełnym wymiarze godzin, studentem, doktorantem, rezydentem, stażystą lub kadetem – do ukończenia przez dziecko 24 roku życia; niepełnosprawność dziecka. Na niepełnosprawne dziecko, a także studenta studiów stacjonarnych, doktoranta, rezydenta, stażystę, studenta w wieku poniżej 24 lat, jeśli jest on niepełnosprawny w grupie I lub II, odliczenie jest udzielane w podwyższonej wysokości; stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. Standardowe odliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest udzielane tylko dla tych dochodów, które są opodatkowane według stawki 13 %; wysokość dochodu rodzica. Odliczenie przysługuje, dopóki dochód rodzica nie osiągnie 350 tys. zł. Przychody liczone są od początku roku kalendarzowego. Jednocześnie od miesiąca, w którym dochód przekroczy tę kwotę, nie udziela się odliczenia.

Cechy określania dochodów w celu zapewnienia standardowego odliczenia w PIT Przy obliczaniu limitu wielkości dochodu, który wpływa na zapewnienie standardowych odliczeń podatkowych w PIT, nie uwzględnia się kwoty, które nie podlegają opodatkowaniu PIT. Kwoty, które są całkowicie lub częściowo zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są wymienione w artykule 217 Kodeksu Podatkowego. Przy tym, jeżeli dochody: całkowicie zwolnione z PIT, przy obliczaniu dochodu przy udzielaniu standardowego odliczenia w PIT, nie biorą pod uwagę (list FNS od 09.08.2019 nr SJ-4-11/[email protected]); częściowo zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, są brane pod uwagę przy udzielaniu standardowego odliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w części podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21.03.2013 nr 03-04-06/8872); na przykład, aby obliczyć krańcową kwotę dochodu, która wpływa na zapewnienie standardowych odliczeń podatkowych na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie są brane pod uwagę, w szczególności: pomocy nieprzekraczającej 4 tys. zł; składki pracodawcy płacone zgodnie z ustawą federalną z dnia 30.04.2008 nr 56-FZ „O dodatkowych składkach na emeryturę i wsparcie państwa dla tworzenia oszczędności emerytalnych”, w wysokości opłaconych składek, ale nie więcej niż 12 tysięcy rubli rocznie. Ponadto są jeszcze dochody, które w obliczeniu dochodu przekraczającego 350 tys.zł nie uwzględniają. Chodzi o dywidendy, które pracownik otrzymuje od firmy. Tak więc, przyznając standardowe odliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, pracodawca bierze pod uwagę wszystkie dochody opodatkowane stawką 13%, z wyjątkiem dochodów z udziału w działalności organizacji otrzymanych w formie dywidend przez osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi. Zasada ta wynika z przepisów art. 4 ust. 1 pkt 218 Ordynacji podatkowej. Zwrócili na to uwagę urzędnicy KNF i Ministerstwa Finansów w listach z 02.11.2021 r.nr BS-4-11/[email protected], z 28.10.2021 r. nr 03-04-07/87353.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.