Jak określić okres dzierżawy do celów stosowania MSBU 25/2018

W nowym FSBU 25/2018 „Rachunkowość dzierżawy” napisano, że najemca może zastosować uproszczoną procedurę księgową, jeśli okres dzierżawy nie przekracza 12 miesięcy w dniu dostarczenia przedmiotu dzierżawy. Ale to z terminem nie jest takie proste. Zgodnie z nowym standardem okres umowy najmu zależy od możliwości jej przedłużenia. Dlatego nawet jeśli umowa określa okres krótszy niż rok, jeśli istnieje szereg warunków, nie będzie uważana za krótkoterminową. Cechy rachunkowości dzierżawy od Najemcy, w zależności od okresu dzierżawy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, najemca musi odzwierciedlić prawo do korzystania z aktywów i obowiązek najmu (P. 10 FSBU 25/2018). W aktywach bilansowych należy wziąć pod uwagę prawo do korzystania z aktywów. Zostanie naliczona amortyzacja. Pasywa odzwierciedla zobowiązanie leasingowe do spłaty. Uproszczona procedura księgowa może być stosowana do wynajmu na okres 12 miesięcy lub krócej. Musi być zapisany w polityce rachunkowości. Polega na tym, że taki czynsz może być rozliczany, tak jak poprzednio, przez odpis czynszu na wydatki. Jak określić okres dzierżawy okres dzierżawy to okres, który nie podlega wcześniejszemu rozwiązaniu, w którym najemca ma prawo korzystać z przedmiotu dzierżawy. Zgodnie z punktem 9 FSBU 25/2018 okres najmu jest obliczany na podstawie warunków określonych w umowie najmu (w tym okresów, które nie przewidują płatności czynszu). Biorąc to pod uwagę, strony mogą zmienić określone warunki i warunki realizacji takich możliwości. W związku z tym, kwalifikując się do umowy najmu, wymagane są dane dotyczące okresu najmu, biorąc pod uwagę zamiar i możliwości korzystania z przedmiotu najmu na dłuższy okres. Czytaj także: wady i zalety umowy najmu na czas nieokreślony co świadczy o zamiarze wypowiedzenia umowy przez najemcę umowa najmu może być uznana za krótkoterminową, jeżeli najemca nie zakłada jej przedłużenia po zakończeniu okresu najmu. Bezpośrednim potwierdzeniem tego jest istnienie kosztów związanych z wypowiedzeniem umowy najmu. Są to koszty przeniesienia nieruchomości, a także inne koszty związane z doprowadzeniem wynajmowanej nieruchomości do stanu przewidzianego w umowie i zwróceniem jej w miejsce przewidziane w umowie. Potwierdzeniem, że najemca nie przedłuży umowy najmu, są również: brak inwestycji w dzierżawioną nieruchomość; brak konieczności dzierżawy nieruchomości po jej zakończeniu (na przykład, jeśli nieruchomość jest wynajmowana na określone cele, które zostały osiągnięte do czasu zakończenia dzierżawy). O czym świadczy zamiar najemcy przedłużenia umowy o możliwości przedłużenia umowy najmu może świadczyć okres, w którym umowa jest zabezpieczona, czyli znaczne kary karne za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Na ewentualne przedłużenie wskazują również takie okoliczności, jak: najemca dokonał znacznych ulepszeń wynajmowanej nieruchomości; dla działalności najemcy ważna jest wynajmowana nieruchomość zarówno sama w sobie, jak i jej lokalizacja w przypadku braku odpowiednich alternatywnych opcji. Ponadto na ewentualne przedłużenie umowy wskazuje obecność w umowie warunku przedłużenia umowy najmu. W połączeniu wszystkich tych czynników umowa najmu, która określa okres krótszy niż 12 miesięcy, dla celów FSU 25/2018 może nie zostać uznana za krótkoterminową. Uproszczona ewidencja najmu w odniesieniu do takiej umowy nie będzie stosowana. Dlatego przy ustalaniu okresu najmu należy wziąć pod uwagę nie tylko okres obowiązywania umowy, ale także prawdopodobieństwo jej przedłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.