Specyfika opodatkowania przy sprzedaży obiektu budowlanego w toku

Dość często trzeba zmieniać plany, gdy zmienia się sytuacja gospodarcza. Czasami firma jest zmuszona sprzedać nawet niedokończony obiekt, w budowę którego zainwestowano środki, zdarza się, że jest to znaczne. Jak nie popełnić błędu przy opodatkowaniu takiej sprzedaży? Jeżeli obiekt nieukończonej budowy zdecydował się sprzedać obiekty nieukończonej budowy należą do nieruchomości (pkt. 1 art. 130 Kodeksu Cywilnego). Jeśli firma zdecydowała się sprzedać taki obiekt, to należy do niego zarejestrować prawo własności, jako przedmiot nieruchomości (pkt. 16 Załącznika do pisma informacyjnego Prezydium Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. nr 59). Sprzedawca przekazuje, a kupujący przyjmuje przedmiot na podstawie aktu przeniesienia lub innego dokumentu przeniesienia podpisanego przez strony (p. 1 art. 556 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej). Więc taki dokument będzie musiał zostać sporządzony. Kupujący otrzymuje prawo własności nieruchomości z chwilą rejestracji państwa takiego prawa, chyba że ustawa stanowi inaczej (pkt 2 art. 223, pkt 1 art. 551 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, część 6 Art. 1 ustawy federalnej z dnia 13 lipca 2015 r. nr 218-FZ).

Kto płaci cła państwowego przy sprzedaży obiektu w toku budowy cła państwowego jest wypłacana 2 razy (PP. 22 pkt 1 art. 333.33, PP. 8.1 pkt 3 art. 333.35 Kodeksu Cywilnego). Po raz pierwszy właściciel płaci za rejestrację swojego prawa własności do obiektu w celu jego sprzedaży. Wartość cła państwowego wynosi 22 000 rubli. Po raz drugi podatek państwowy w tej samej wysokości płaci kupujący w związku z nabyciem obiektu i nabyciem prawa własności do niego. W ogólnym przypadku opłata Państwowa jest wliczana do innych kosztów związanych z produkcją i sprzedażą w dniu jej naliczenia (PP. 1 pkt 1 art. 264, PP. 1 pkt 7 Art. 272 k.p.c.).

Podatek dochodowy od sprzedającego w celu obliczenia podatku dochodowego przychód ze sprzedaży nieruchomości (za minusem wniesionego przez nabywcę podatku VAT) uznaje się za przychód ze sprzedaży w dniu przekazania nieruchomości nabywcy na podstawie aktu przeniesienia lub innego dokumentu przeniesienia (PP. 1, ust. 5 pkt 1 art. 248 ust. 1 pkt 2 art. 249 ust. 2 pkt 3 art. 271 Kodeksu Cywilnego). Data rejestracji państwa prawa własności nabywcy do tego obiektu nie ma znaczenia. Procedura ustalania podstawy opodatkowania przy sprzedaży innych nieruchomości została ustalona w artykule 268 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.