Argo Blockchain huy động được 9,9 triệu USD vốn cổ phần từ Investing.com
LONDON – Trong một động thái chiến lược nhằm tăng cường tài chính của mình, Argo Blockchain PLC đã huy động thành công 7,8 triệu bảng Anh (khoảng 9,9 triệu USD) từ các nhà đầu tư tổ chức. Việc bơm vốn mới này sẽ thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông mới, dự kiến ​​ra mắt trên thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn vào ngày 11 tháng 1 năm 2024.

Số tiền mới mua được sẽ được dành cho các mục tiêu khác nhau của công ty. Cụ thể, Argo Blockchain dự định sử dụng số tiền thu được để cải thiện vốn lưu động, giảm nợ tồn đọng và hỗ trợ các nỗ lực khác của công ty. Với việc tiếp nhận cổ phiếu mới ra thị trường, tổng số cổ phiếu của công ty tăng lên 577.001.363.

Argo Blockchain, được biết đến với cam kết bền vững về môi trường, là người tham gia Hiệp định Khí hậu Tiền điện tử. Công ty duy trì cách tiếp cận thân thiện với môi trường bằng cách tiếp tục cung cấp năng lượng cho các hoạt động khai thác tiền điện tử bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *