Binance đưa ra thông báo quan trọng dành cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai BTC, XRP và ADA: Thông tin chi tiết từ U.Today© Reuters Binance đưa ra thông báo quan trọng dành cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai BTC, XRP và ADA: Chi tiết

U.Today – Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch, đã đưa ra một thông báo quan trọng dành cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai.

Sàn giao dịch tiền điện tử báo cáo sự cố trong đó một số người dùng giao dịch hợp đồng tương lai nhận được thông báo cũ về các giao dịch trước đó của họ. Binance đảm bảo với người dùng rằng những thông báo cũ này sẽ không ảnh hưởng đến các giao dịch hiện tại và xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.

Binance Futures cho phép các nhà giao dịch giao dịch hợp đồng tương lai hàng quý và vĩnh viễn. Các hợp đồng tương lai hàng quý có liên quan sẽ hết hạn sau ba tháng.

Như đã đưa tin, Binance Futures đã niêm yết hợp đồng tương lai hàng quý mới cho BTC, ETH, BNB, ADA, LINK, BCH, DOT và LTC vào tháng 9.

Trong một danh sách mới khác, Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn DOGE ký quỹ bằng USDC vào lúc 10:00 sáng ngày 18 tháng 1 năm 2024 (UTC).

Hợp đồng vĩnh viễn là hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn, cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá của tài sản cơ bản đồng thời tránh việc thanh toán thực tế các hàng hóa có trong hợp đồng tương lai tiêu chuẩn. Họ cũng cung cấp đòn bẩy lớn hơn các hợp đồng tiêu chuẩn.

Hợp đồng vĩnh viễn là hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn, cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá của tài sản cơ bản mà không cần thanh toán vật chất hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng tương lai thông thường. Họ cũng cung cấp đòn bẩy lớn hơn các hợp đồng thông thường.

Hợp đồng vĩnh viễn giúp các nhà giao dịch bán khống hoặc đặt cược giảm giá vào tài sản tiền điện tử dễ dàng hơn so với thị trường giao ngay.

Vào ngày 4 tháng 1, Binance chính thức ra mắt giao dịch hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ bằng USDC trên nền tảng của mình để cải thiện trải nghiệm giao dịch của người dùng và mở rộng danh sách các tùy chọn giao dịch có sẵn trên Binance Futures ngoài các hợp đồng ký quỹ bằng USDT.

Việc cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn ký quỹ USDC bắt đầu bằng việc niêm yết ban đầu năm loại tiền điện tử: , , BNB, SOL và XRP. Ưu đãi sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 1.

Bài viết này ban đầu được xuất bản trên U.TodaySource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *