Grayscale Bitcoin Trust được niêm yết trên NYSE Arca của Investing.com© Reuters.

STAMFORD, Conn. – Grayscale Investments, một nhà quản lý tài sản tiền điện tử nổi tiếng, đã công bố hôm thứ Tư rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt việc niêm yết Grayscale Trust (GBTC) trên sàn giao dịch NYSE Arca. Sự chấp thuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng vì GBTC sẽ hoạt động như một trong những quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) giao ngay đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu GBTC dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao dịch trên NYSE Arca vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, chuyển từ nền tảng OTC Markets hiện tại.

Grayscale Bitcoin Trust, được thành lập vào năm 2013 và được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán từ năm 2015, nắm giữ khoảng 3,16% tổng số Bitcoin đang lưu hành tính đến ngày 9 tháng 1 năm 2024. Việc chuyển đổi sang định dạng Bitcoin ETF giao ngay dự kiến ​​sẽ cho phép quỹ tín thác phản ánh chính xác hơn giá trị của việc nắm giữ Bitcoin cơ bản, trừ chi phí, thông qua việc phát hành cổ phiếu đã đăng ký và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo và mua lại đồng thời.

Giám đốc điều hành Grayscale Michael Sonnenshein cảm ơn SEC vì đã xem xét kỹ lưỡng và hỗ trợ các nhà đầu tư GBTC trong suốt quá trình. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển này đối với các nhà đầu tư GBTC và tiềm năng rộng lớn hơn của tiền điện tử.

Các cổ đông hiện tại của GBTC không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc niêm yết lại. Sau khi được niêm yết trên NYSE Arca, Quỹ Tín thác dự định phát hành thêm cổ phiếu trên cơ sở đã đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Động thái niêm yết GBTC trên NYSE Arca của Grayscale được coi là một bước quan trọng đối với quỹ và các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư được quản lý trong không gian tiền kỹ thuật số.

Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *