Mạng Bitcoin vượt qua cột mốc tỷ lệ 500 exahash của Investing.com© Reuters.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, mạng đã đạt được một cột mốc quan trọng, vượt qua tốc độ băm 500 exahash mỗi giây. Sự kiện mang tính đột phá này nêu bật cam kết mạnh mẽ của các thợ mỏ và sự đầu tư sâu rộng vào phần cứng khai thác. Sức mạnh tính toán tăng lên góp phần tăng cường tính bảo mật của mạng trước các cuộc tấn công tiềm ẩn.

Các điều chỉnh độ khó động của mạng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ phát hiện khối nhất quán bất chấp tốc độ băm tăng. Cơ chế này đảm bảo rằng thời gian cần thiết để khám phá các khối mới và xử lý giao dịch vẫn ổn định.

Thành công này không chỉ là một kiệt tác kỹ thuật; Đó cũng là minh chứng cho sức mạnh tính toán của Bitcoin, hiện đã vượt qua một số siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Cột mốc quan trọng này được coi là một chỉ báo tích cực về niềm tin của nhà đầu tư và phản ánh niềm tin vào khả năng phục hồi và hiệu suất của mạng Bitcoin.

Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *