Sentinum của Ault Alliance báo cáo 151 Bitcoin được Investing.com khai thác vào tháng 12 năm 2023Sentinum của Liên minh Ault (AULT) báo cáo rằng 151 Bitcoin đã được khai thác vào tháng 12 năm 2023

Liên minh Ault, Inc. (NYSE American: AULT), một công ty cổ phần đa dạng (“Liên minh Ault,” hoặc là “Theo đuổi“), hôm nay đã thông báo rằng công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, Sentinum, Inc. (“Sentinum“) đã khai thác khoảng 151 Bitcoin vào tháng 12 năm 2023. Trong số này, khoảng 77 Bitcoin được khai thác tại trung tâm dữ liệu của Sentinum ở Michigan, khoảng 74 Bitcoin còn lại đến từ các máy khai thác được lưu trữ tại Core Scientific, Inc. (“cốt lõi“). Tốc độ chạy khai thác vào tháng 12 năm 2023 là khoảng 6,5 triệu đô la, đánh dấu tốc độ chạy hàng tháng cao nhất đối với các công cụ khai thác Bitcoin trong lịch sử của công ty. Hoạt động khai thác tháng 12 thể hiện tốc độ lưu thông hàng năm hiện tại của hoạt động khai thác Bitcoin trị giá khoảng 78 triệu USD. Tốc độ chạy khai thác dựa trên giá Bitcoin hiện tại khoảng 43.000 USD.

William B. Horne, Giám đốc điều hành của Ault Alliance, phát biểu: “Việc đạt được cột mốc quan trọng này thể hiện sự tiến bộ đáng kể của Công ty.” Chúng tôi vô cùng hài lòng với tiến độ và hiệu suất tổng thể của các hoạt động khai thác của mình, đặc biệt là của Sentinum. Chúng tôi tin rằng Sentinum đang ở một vị trí tuyệt vời để tiếp tục đạt được thành tích tạo ra doanh thu hàng tháng ấn tượng. Điều này chủ yếu là do những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm hợp lý hóa các hoạt động và việc di dời sắp tới một số tài sản khai thác được lưu trữ trên máy chủ lõi đến địa điểm Montana của chúng tôi. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng chúng tôi tin rằng giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu chúng tôi không phản ánh đầy đủ giá trị nội tại mà Sentinum cung cấp cho công ty chúng tôi.”

Liên minh Ault lưu ý rằng tất cả các ước tính và dự báo khác đều chịu sự biến động của giá thị trường Bitcoin, sự biến động về độ khó khai thác, khả năng xây dựng và cung cấp năng lượng cần thiết cho người khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả của Bitcoin có thể ảnh hưởng đến sản xuất khai thác hoặc các hoạt động.

Để biết thêm thông tin về Ault Alliance và các công ty con của nó, Ault Alliance khuyến khích các cổ đông, nhà đầu tư và các bên quan tâm khác đọc hồ sơ công khai và thông cáo báo chí của Ault Alliance, có sẵn trong phần Quan hệ Nhà đầu tư tại www.Ault.com hoặc tại www.sec.gov.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *