EOS tăng 10% vào một ngày xanh từ Investing.comEOS tăng 10% vào một ngày xanh

Investing.com – EOS được giao dịch ở mức 0,7613 USD trên Investing.com Index vào lúc 5:21 chiều (22:21 GMT) vào Thứ Tư, tăng 10,01% trong ngày. Đây là mức tăng phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2023.

Động thái tăng giá đã đẩy vốn hóa thị trường của EOS lên 842,2237 triệu USD, tương đương 0,05% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Ở mức cao nhất, vốn hóa thị trường của EOS là 17,5290 tỷ USD.

EOS đã giao dịch trong phạm vi từ 0,6936 USD đến 0,7613 USD trong 24 giờ qua.

Trong bảy ngày qua, giá trị của EOS vẫn không thay đổi, chỉ di chuyển 1,92%. Khối lượng giao dịch của EOS trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài là 159,1488 triệu USD, tương đương 0,16% tổng khối lượng của tất cả các loại tiền điện tử. Trong 7 ngày qua, giá đã giao dịch trong phạm vi từ 0,6686 USD đến 0,7822 USD.

Ở mức giá hiện tại, EOS vẫn thấp hơn 96,69% ​​so với mức cao nhất mọi thời đại là 22,98 USD được thiết lập vào ngày 29 tháng 4 năm 2018.

Ở những nơi khác trong giao dịch tiền điện tử

Bitcoin cuối cùng ở mức 46.377,8 USD trên chỉ số Investing.com, tăng 1,89% trong ngày.

Ethereum được giao dịch ở mức 2.546,63 USD trên chỉ số Investing.com, tăng 8,85%.

Vốn hóa thị trường của Bitcoin gần đây nhất đứng ở mức 908,8387 tỷ USD, tương đương 51,79% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, trong khi vốn hóa thị trường của Ethereum đạt tổng cộng 305,3955 tỷ USD, tương đương 17,40% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *