Mọi điều bạn cần biết về Praha từ U.Today© Reuters Bản cập nhật lớn về Ethereum đã có tại đây: Mọi thứ bạn cần biết về Praha

U.Today – Mạng sắp trải qua một đợt nâng cấp lớn sẽ mang lại những cải tiến và thay đổi đáng kể cho nền tảng. Bản nâng cấp sắp tới này được gọi là Bản nâng cấp Praha, còn được gọi là Bản nâng cấp Pectra và là một chủ đề nóng trong cộng đồng.

Mạng thử nghiệm là giai đoạn quan trọng đối với các tính năng mới và bản nâng cấp Dencun ban đầu sẽ được triển khai trên một số mạng thử nghiệm: Goerli vào ngày 17 tháng 1, Sepolia vào ngày 30 tháng 1 và Holesky vào ngày 7 tháng 2 năm 2024. Các mạng thử nghiệm này sẽ cho phép các nhà phát triển tinh chỉnh nâng cấp trong một môi trường được kiểm soát và đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru trước khi đưa vào vận hành trên mạng chính.

Nhóm phát triển cốt lõi hiện đang tranh luận về cách ưu tiên triển khai cây Verkle, một cấu trúc dữ liệu giúp tối ưu hóa việc lưu trữ và truy cập thông tin. Trong khi một số nhà phát triển ủng hộ việc coi cây Verkle là trọng tâm duy nhất, những người khác lại đề xuất nhắm mục tiêu vào một nhánh tính năng nhỏ hơn cùng với sự phát triển của Verkle.

Lập luận chính cho việc tập trung hoàn toàn vào cây Verkle là độ phức tạp của chúng và thời gian cần thiết để triển khai chúng một cách hiệu quả. Điều này có thể có nghĩa là nếu cây Verkle trở thành ưu tiên tiếp theo thì sẽ không có tính năng lớp thực thi (EL) mới nào xuất hiện trong 12 đến 24 tháng hoặc có thể lâu hơn.

Tuy nhiên, có sự đồng ý rằng ngay cả khi trọng tâm chuyển sang cây Verkle, các cập nhật nhỏ cho lớp Ethereum (EL) vẫn có thể cần thiết. Ví dụ: các thay đổi về giới hạn gas sẵn có của dữ liệu rất quan trọng đối với các giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum và yêu cầu sự phối hợp ở cả lớp thực thi và lớp đồng thuận (CL).

Bản nâng cấp Praha được cho là bao gồm nhiều đề xuất khác nhau nhằm tinh chỉnh nền tảng ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm cả việc biên dịch trước cho một số hoạt động mã hóa nhất định, định dạng đối tượng EVM mới (EOF) và các thay đổi đối với các tính năng hợp đồng thông minh.

Bản nâng cấp Praha hứa hẹn sẽ là một sự kiện quan trọng định hình tương lai của hệ sinh thái Ethereum. Đây là một bước tiến để đảm bảo rằng Ethereum tiếp tục cung cấp một nền tảng an toàn, hiệu quả và có thể mở rộng cho các ứng dụng phi tập trung.

Bài viết này ban đầu được xuất bản trên U.TodaySource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *