ECB đang thúc đẩy việc phát triển các quy tắc cho đồng euro kỹ thuật số. Từ Investing.com
FRANKFURT – Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang thực hiện các bước quan trọng để tạo ra đồng euro kỹ thuật số và đang nghiên cứu một bộ quy tắc toàn diện đặt ra khuôn khổ và tiêu chuẩn hoạt động cho các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ở Châu Âu. Sáng kiến ​​của ECB nhằm mục đích tích hợp đồng euro kỹ thuật số vào hệ thống tài chính hiện tại, bổ sung cho việc lưu thông tiền mặt vật chất và đưa ra giải pháp thanh toán thống nhất cho các tình huống khác nhau.

Sự phát triển của khuôn khổ đồng euro kỹ thuật số là một nỗ lực hợp tác có tính đến phản hồi từ nhiều bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng và người bán. Dự thảo hiện đang được tích cực xem xét và hoàn thiện thêm để đảm bảo đề cập đến các khía cạnh quan trọng như trải nghiệm người dùng, thương hiệu và khả năng thích ứng với những thay đổi pháp lý có thể xảy ra.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhấn mạnh giai đoạn chuẩn bị cho đồng euro kỹ thuật số, dự kiến ​​​​sẽ kéo dài hai năm. Giai đoạn này sẽ rất quan trọng để đặt nền móng và đảm bảo rằng đồng euro kỹ thuật số có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế châu Âu trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao về kiểm soát rủi ro và truyền thông.

Khi ECB thúc đẩy dự án tiền kỹ thuật số này, các bản cập nhật trong tương lai của bộ quy tắc sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về các giao thức truyền thông và chiến lược quản lý rủi ro cần thiết cho tính bảo mật và hiệu quả của Hệ thống châu Âu kỹ thuật số.

Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên xem xét. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *